Pasywna a aktywna regeneracja filtrów DPF

Każdy z filtrów, bez względu na to, jakiego rodzaju cząsteczki ma wyłapywać, musi być regularnie opróżniany i czyszczony. Filtr DPF (filtr cząstek stałych) wychwytuje, jak i przechowuje sądzę celem zmniejszania emisji spalin w autach mających silnik Diesla. Z racji tego, że ma on ograniczoną pojemność, uwięzioną w nim sądzę trzeba okresowo wypalać i opróżniać, aby filtr cząstek stałych poddać regeneracji.

Aktywna a pasywna regeneracja dpf 

Podczas długiej jazdy, ze sporą prędkością wydech osiąga duże temperatury. Jazda przez chwilę z prędkością ok. 110 km/h albo z wyższą wystarczy, aby doszło do spalania cząsteczek sadzy, które uwięzione są w filtrze cząstek stałych. Jednakże, większość spośród kierowców nie porusza się z dużą prędkością wystarczająco często albo wystarczająco długo, aby móc polegać na tejże pasywnej regeneracji, aby móc usunąć z filtra cząstki stałe. Producenci aut mających silniki diesla musieli wymyślić inną metodę na usuwanie cząsteczek stałych z filtra – jest to tak zwana aktywna regeneracja dpf. Inicjowana jest ona, kiedy ilość sadzy, która zgromadzona jest w filtrze dpf osiąga określony poziom. W większości aut poziom ten wynosić będzie 45% z całkowitej pojemności filtra DPF. Kiedy zgromadzona sadza osiągnie taką ilość, uruchomiony zostanie proces wtrysku paliwa po spalaniu, co zwiększy temperaturę spalin. Dzięki temu, nawet jeżeli pojazd nie porusza się z dużą prędkością, wydech jest na tyle gorący, iż może bez problemu spalić nagromadzoną w filtrze dpf sadzę.

Co jest przyczyną zatykania się filtra cząstek stałych? 

Najważniejszą przyczyną zablokowanych filtrów DPF w silnikach diesla są niskie prędkości w połączeniu z krótkimi podróżami. Filtry cząstek stałych w niewłaściwie serwisowany samochodzie mogą ulegać wcześniejszej awarii – zwykle ich żywotność wynosić będzie ok. 160 tysięcy kilometrów. Istotne jest to, aby stosować także właściwy rodzaj oleju – niektóre spośród nich mają dodatki, które mogą faktycznie zablokować filtry. Także, różne modyfikacje przy wydajności samochodu mogą uszkodzić filtry cząstek stałych, tak samo jak zastosowanie paliwa niskiej jakości, a nawet i częste prowadzenie auta z niskim poziomem paliwa, gdyż system może nie przejść w tryb regeneracji filtra dpf celem oszczędzania paliwa.

Co w wypadku, kiedy systemy regenerowania filtrów dpf zawiodą? 

Gwarancja producentów filtrów cząstek stałych nie obejmuje w swoim zakresie ,,przepełnienia”, gdyż są one traktowane w taki sam sposób, jak filtry paliwa, oleju albo powietrza. Zabezpieczenie to obejmuje tylko i wyłącznie awarię o charakterze mechanicznym. Jeżeli dpf zatka się sadzą albo też w układzie pojawi się jakaś usterka, na ogół na desce rozdzielczej pojawi się pomarańczowe światło (kwadratowa ikonka wraz z kółkami w środku). Należy mieć na uwadze, iż zdemontowanie zużytego filtra cząsteczek stałych jest nielegalne, a usunięcie dpf-u może także unieważnić polisę ubezpieczeniową auta. Jeżeli zarówno aktywna, ale i pasywna regeneracja nie zadziała, lampa ostrzegawcza będzie się nadal świecić i zmieniać kolor na czerwony albo kiedy zapalają się dodatkowe lampki dpf, jest to sygnał, aby zgłosić się niezwłocznie do profesjonalnego serwisu. Jednym spośród liderów w tej dziedzinie jest firma Turbokrymar.pl, która zajmuje się nie tylko regenerowaniem filtrów DPF, ale także turbosprężarek. Zignorowanie takiej sytuacji może przynieść dużo większe szkody, a to, co mogło być niedrogim rozwiązaniem, jeżeli nie zostanie wdrożone w porę, może stać się czymś dużo droższym.